Regnskapsføring - bokføring - regnskapstjenester

Tripletex er et online system som gir mulighet til å holde seg oppdatert på regnskapet til enhver tid. Vi hjelper våre kunder med å lage gode rutiner som er relatert til våre tjenester.

Vi tilbyr blant annet følgende tjenester innen regnskapsføring:

 • Bokføring
 • Regnskap fra A - Å
 • Skanning og behandling av bilag
 • Fakturering / Purring
 • Innbetaling / Betalingoppfølging
 • Remittering / Bankbelastning
 • OCR - innlesning av faktura med KID
 • EHF - faktura
 • Avdelingsregnskap / Prosjektregnskap
 • Kunde- og leverandøroppfølging
 • Oppfølgning av anleggskartotek
 • Utfylling og innsending av offentlige oppgaver og statistikker (eks. MVA / Skatt / AGA)
 • Bistand ved utarbeidelse av rutiner