Lønn - lønnskjøring - lønnsrapportering

For alle ansatte er det viktig med riktig lønn til riktig tid. Vi i Avanse Regnskap holder oss oppdatert på de komplekse reglene og lovverket rundt lønn til enhver tid. Lønnsslippene blir sendt ut til den enkelte ansatte via epost eller post. Vi sørger også for at alle rapporter og oppgaver til myndighetene blir sendt inn til riktig tid og i henhold til gjeldene lover og regler.

 • Utarbeidelse av lønn, oppfølging av ansattdetaljer, ansattkontrakter, skattekort
 • Lønnsslipper
 • Utbetaling av lønn og forskuddstrekk
 • Bistand og kontroll av reiseregninger og ansattutlegg
 • Bilgodtgjørelse
 • Diettgodtgjørelse
 • Avstemming, utarbeidelse og innsendelse av terminoppgave (skatt og arbeidsgiveravgift)
 • Avstemming og utbetaling av feriepenger
 • Avstemming, utarbeidelse og innsendelse av lønns- og trekkoppgaver
 • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift
 • Bistand refusjon av sykepenger, andre refusjoner, obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
 • Lønnsstatistikker til SSB