Tjenester

Vi tilbyr regnskap fra A-Å, med fokus på god kommunikasjon og kvalitet i arbeidet, så du får kontroll på regnskapet og tall som kan bidra til å skape verdi.

Tjenester

Løpende regnskap

Dette består av løpende arbeid og oppfølging. Med dette menes bilagsføring, lønn, utlegg/reiseregninger, a-melding, fakturering, prosjektregnskap og mva-melding.

Hyppigheten avklares utifra behov. 

Kontroll av regnskap

Enkelte ønsker å gjøre det meste av jobben selv. Vi vil da være fagsupporten deres, samt kvalitetssikre arbeidet før innsendelse av offentlige oppgaver.

Tjenester
Tjenester

Årlig regnskap

Mange holdingsselskaper eller småbedrifter ønsker å holde kostnadene nede. Dersom det er mulig vil vi bokføre en gang i året slik at kunden får minimum av fakturaer fra oss.

Noen ønsker også kun årsoppgjør, noe vi kan leverer til de som har en tilknytning til andre selskaper vi har en løpende oppfølging for. 

Rådgivning

Ved ønske om mer enn den løpende regnskapsførselen, bistår vi så langt vi kan med den erfaringen vi besitter. Vi har også gode samarbeidspartnere vi kan benytte ved behov.

Ingen spørsmål er for små, og du får alltid et ærlig svar.

Tjenester
Tjenester

Annet

Vi kan hjelpe til med enkeltoppdrag. Send oss gjerne en henvendelse for å se hva vi kan tilby.